Koronakevät verotti lapsiperheiden voimia Seinäjoella

25.5.2020


Puolet seinäjokisista lapsiperheistä koki koronakeväänä voimakasta stressiä, mutta läheskään kaikki eivät tiedä, miten palauttaisivat voimavaransa kevään jäljiltä. 84% perheistä koki muutosten vaikuttaneen omaan arkeen merkittävästi. Huolettava tilanne ilmenee MLL Seinäjoen paikallisyhdistyksen järjestämästä kyselystä, jossa pyrittiin selvittämään seinäjokisten lapsiperheiden jaksamista koronakeväässä. Kyselyyn tuli 137 vastausta.

Ajatus kyselystä syntyi MLL Seinäjoen väen keskuudessa heränneestä huolesta lapsiperheiden jaksamisesta, koska koronakevät toi niin paljon uusia ja kuormittavia haasteita juuri lapsiperheiden arkeen.

“Kun kodeista tuli kouluja ja päiväkoteja, vanhempien haasteet moninkertaistuivat”, luonnehtii MLL Seinäjoen puheenjohtaja, psykologi ja kirjailija Henna Helmi Heinonen. “Karanteeni-olosuhteissa perheiden tuli auttaa lapsia koulunkäynnissä ja miettiä tekemistä päiväkoti-ikäisille. Ruoanlaittoa ja siivousta ilmaantui tuplamäärä, kun kotona oltiin koko ajan. Kouluikäisten vanhempien tuli lisäksi suoriutua lisääntyneestä viestinnästä ja tietoteknisistä pulmista, ja lisäksi koronastakin piti osata puhua lapsille ja pysytellä selvillä.”

“Kaiken tämän päälle tulivat työssäkäyvillä vielä oman työn muutokset - monien vanhempien oma työ otti äkilisen digiloikan tai työnteko-olosuhteisiin tuli uudenlaista vastuuta, kun piti huolehtia etäisyyksistä ja hygieniasta. Joidenkin työ taas loppui kokonaan, ja siten myös taloushuolten vaikutus perheiden jaksamiseen mietitytti.”

Paljon muutoksia, mutta vähän tukea

Kyselystä ilmeni, että lapsiperheiden arki koki todella koronakeväänä suuria muutoksia. Useampi kuin neljä viidestä vastaajasta (84%) arvioi muutosten vaikuttaneen merkittävästi. 

Selvästi raskaimmaksi rajoitukseksi vastaajat kokivat sen, ettei läheisiä saanut tavata (62,8%). Lähes puolet (37,1%) koki raskaimmaksi jossain muodossa työn ja kodin yhdistämisen. Lasten kavereita ja harrastuksia kaipasi joka suunnilleen kolmas vastaaja, samoin tavanomaista arkea.

Noin joka kolmas (29,9%) kyselyyn vastanneista ilmoitti perhettä kohdanneen lomautus tai muu merkittävä tulonmenetys, esimerkiksi yritystulon menettäminen. Parisuhteen tilanteen ilmoitti koronakevään aikana heikentyneen noin joka kuudes vastaaja (17,2%), ja muutamat perheet olivat päätyneet tai päätymässä eroon. Oma mielenterveys huoletti melkein kolmasosaa vastaajista (29,3%).

Isoimmiksi stressitekijöiksi kyselyyn vastanneet kokivat huolen koronaviruksesta (69,6%) sekä oman jaksamisen vähentymisen (60,0%). Myös huoli läheisistä (54,8%) oli merkittävä tekijä koronakevään aiheuttamassa stressissä. Lisäksi vastaajat ilmoittivat vapaavalintaisesti lukuisia henkilökohtaisia stressin aiheita, kuten puolison lomautus, aikuisen lapsen muutto takaisin kotiin, opiskelun yhdistäminen lastenhoitoon, isän sulkeminen raskauden ajan seurannoista sekä lapsen vakava sairaus. Perheiden tilanteet ovat monimuotoisia ja niin myös kuormituksen aiheuttajat.

Lapsiperheiden kuormitusta kuvaa tuen puute lisääntyneistä haasteista huolimatta. Selvästi yli puolet vastaajista (59,1%) kertoi, ettei ole saanut arjen velvollisuuksiin mitään tukea koronakevään aikana. 

Perheiden voimavarat vähissä – MLL tarjoaa arjen tukea

Vastaajista neljännes (24,9%) koki voimavaransa vähäisiksi tai melko vähäisiksi. Erityisen huolettavana nousee esiin, että kolmannes (33,3%) niistä, jotka kokivat koronakeväänä voimavarojensa heikenneen, ei tiedä miten palauttaisi voimavaransa. Harvempi kuin joka neljäs vastaajista (24,2%) uskaltaa luottaa siihen, että apua saisi läheisiltä jatkossa, vaikka tapaamisrajoitukset ovatkin lieventyneet.

MLL Seinäjoki pohtiikin, miten pitkät jäljet koronakeväällä on – ja mitä niille voisi tehdä.

“Lapsiperheet tarvitsevat nyt helppoja ja luontevia tapoja keventää arkea, niin lapset kuin aikuiset. Se auttaa uskomaan huomiseen epävarmassakin tilanteessa, jota meillä saattaa olla edessä pitkään”, arvioi puheenjohtaja Henna Helmi Heinonen. “Tarvitaan vertaistukea.”

MLL Seinäjoki toimii perhetalo Kivirikossa kaupungin keskustassa. Perhetalossa yhdistys tarjoaa lapsiperheille tavallisesti arjen tukea ja vertaistoimintaa arkisin klo 9-15. Talon päivittäistoiminta on ollut tauolla maaliskuun puolivälistä alkaen, mutta yhdistys on koko ajan etsinyt – ja myös löytänyt – keinoja lapsiperheiden tukemiseen arjessa poikkeusolosuhteiden aikana.

Toimintaa on järjestetty sosiaalisessa mediassa ja verkossa. Maaliskuussa MLL Seinäjoki innosti koko kaupungin nallejahtiin lasten iloksi, huhtikuussa järjestettiin virtuaalivirpomista ja toukokuinen vappudisko tavoitti yli 100 perhettä.

Kesäkuun ajaksi perhetalo Kivirikko palaa tavallaan arkijärjestykseen: perheiden vertaisryhmät järjestetään ulkosalla ja perhetalolla leikitään ennakkovarausten turvin, lähinnä oman perheen kesken. 

Yhtenä keinona jaksamista koskeneeseen kyselyyn vastanneille tarjottiin mahdollisuutta saada henkilökohtaisia neuvoja omaan jaksamiseen. Muutamat vastaajat siihen myös tarttuivat.

Perhetalo Kivirikko hakee vakituista rahoitusta

MLL Seinäjoen paikallisyhdistys ja siten myös perhetalo Kivirikko toimii tällä hetkellä pienten avustusten ja lahjoitusten turvin. Jo ennen koronakevään alkua MLL Seinäjoki ehti hakea Seinäjoen kaupungilta rahoitusta perhetalo Kivirikon toiminnan vakinaistamiseksi.

Lisärahoituksen myötä aukioloaikojen laajentaminen mahdollistuisi siten, että talon toiminta tavoittaisi paremmin myös työssäkäyvät perheet.

“Uskomme vahvasti, että toimintaamme tarvitaan”, puheenjohtaja toteaa. “Nyt entistäkin enemmän. Kuka tietää, millainen syksy ja talvi lapsiperheitä odottaa?”

Anonyymi kysely lapsiperheiden jaksamisesta oli osoitettu seinäjokisille lapsiperheille. Kyselystä tiedotettiin MLL Seinäjoen verkkosivujen ja sosiaalisen median sekä koko Seinäjoelle suunnattujen sosiaalisen median kanavien kautta. Kyselyn vastausaika oli 15.5.-24.5.2020. Kyselyyn tuli yhteensä 137 vastausta, joista 130 oli Seinäjoelta ja loput yksittäisiä vastauksia Etelä-Pohjanmaan kunnista. Vastaajista 80 (59,7%) oli MLL Seinäjoen tai muun MLL paikallisyhdistyksen jäsen, 57 (40,7%) ei ollut.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Henna Helmi Heinonen
Puheenjohtaja, MLL Seinäjoki
P. 050 5821 068
E. henna.helmi.heinonen@gmail.com

Sari Takala
Koordinaattori, perhetalo Kivirikko (MLL Seinäjoki)
P. 045 261 7337
E. sari.takala@mll.fi