Synnytyksen jälkeisen masennuksen vertaisryhmä

Vertaistuki on keskinäistä apua, tukea ja kokemusten jakoa. Vertaistukija pystyy antamaan toiselle samaltatasolta hyviä käytännön neuvoja. Asioihin saattaa avautua jopa aivan uusianäkökulmia. Kokemustietoa ei voi lukea kirjoista!

Keskustelu muiden vastaavassa tilanteessa olevien ja olleiden äitien kanssa on usein antoisaa. Se voi myös auttaa löytämään käytännön keinoja selviytyä. Tärkeää on jo se, että toinen kuuntelee ja ymmärtää. Sairastuneelle äidille tulee olo kuulluksi tulemisesta. Turha häpeän tunnekin voi hälventyä.

Äimän kautta saatu vertaistuki on ollut monelle äidille tärkein apukeino parantumisessa synnytysmasennuksesta tai vauva-ajan psykoosista. Toisille taas vertaistuki on ollut piste i:n päälle matkalla kohti uutta ja parempaa elämää.

Äimän vertaistukiäidit ovat itse kokeneet raskausajan masennuksen, synnytyksenjälkeisen masennuksen tai vauva-ajan psykoosin. He ovat parantuneet ja toimivat siten myös positiivisina malleina niille, joilla vielä on vaikeaa.