MLL Seinäjoki hakee työntekijöitä!

28.12.2020

Perhetalomme toiminta kasvaa! Etsimme uusiin tehtäviin innokkaita, lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvoinnista ja arjen tukemisesta kiinnostuneita työntekijöitä.

Etsimme MLL:n perhetalolle:

  • Ryhmätoiminnan koordinaattoria
  • Lastenhoitotoiminnan koordinaattoria

Ryhmätoiminnan koordinaattori

Ryhmätoiminnan koordinaattori alkaa luoda perhetalolle leikki-, koulu- ja teini-ikäisille lapsille ja nuorille sekä näiden perheille suunnattua toimintaa. Työtehtävät koostuvat pääasiassa MLL:n perhetalon ryhmätoiminnan toiminnan kehittämisestä, suunnittelusta ja ohjaamisesta, minkä lisäksi koordinaattori osallistuu perhetalon muiden asiakasrajapintojen kehittämiseen osana talon tiimiä.

Ryhmätoiminnan koordinaattori on ohjauksen, vapaaehtoistyön ja vertaistuen osaaja. Koordinaattorin työn tavoitteena on vahvistaa ja lisätä varhaisen tuen tarjontaa Seinäjoen kaupungissa. Koordinaattori myös osallistuu yhteistyöryhmiin oman asiantuntemuksensa puitteissa ja tekee näin näkyväksi MLL:n toimintaa Seinäjoella.

Ryhmätoiminnan koordinaattorilta odotetaan:

– soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan tai kasvatusalan tutkintoa
– aikaisempaa kokemusta lasten ja nuorten kanssa toimimisesta
– organisointikykyä ja vastuuntuntoa
– kykyä itsenäiseen työskentelyyn
– innostunutta ja kehittävää työotetta
– hyviä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja
– sitoutumista ja joustavuutta

Arvostamme lisäksi:

– kokemusta järjestötyöstä
– tietotekniikkaosaamista: Word, Powerpoint, Facebook, Instagram, internetsivujen päivitys (perehdytettävän työkalun avulla)

Ryhmätoiminnan koordinaattorin työaika on vaihdellen 9-17 ja 12-20. Tehtävään liittyy säännöllistä iltatyötä. Viikonlopputyötä tehtävään ei kuulu. Toimipiste sijoittuu MLL:n perhetaloon Seinäjoen kaupungin keskustaan. Työtä saattaa olla myös muissa pisteissä kaupungin alueella.

Palkkaus on yksityisen sosiaalipalvelualan TESin mukainen, palkkaluokka G22D (tehtäväkohtainen palkka + mahdollinen henkilökohtainen lisä). Koordinaattorin tehtävä on ensin määräaikainen ajalle 1.3.-31.12.2021 ja jatkuu todennäköisesti 28.2.2022 saakka.

Tehtävään valitun henkilön tulee esittää rikosrekisteriote ennen työsopimuksen tekemistä. Tehtävä täytetään 1.3. alkaen tai muutoin sovitusti.


Lastenhoitotoiminnan koordinaattori

Lastenhoitotoiminnan koordinaattori vastaa perhetalolla toimivan tilapäiseen hoidon tarpeeseen vastaavan lastenhoitopalvelun toiminnasta ja kehittämisestä. Työtehtävät koostuvat pääasiassa hoidossa olevien lasten huoltamisesta, ikätasoisen toiminnan suunnittelemisesta ja ohjaamisesta sekä toimintaan liittyvistä rutiineista (laskutus, mainostus) ja toimintakokonaisuuden kehittämisestä. Päätehtäviensä lisäksi lisäksi lastenhoitotoiminnan koordinaattori osallistuu perhetalon muiden asiakasrajapintojen kehittämiseen osana talon tiimiä.

Lastenhoitotoiminnan koordinaattori on empaattinen ja omistautunut lastenhoidon osaaja, joka hallitsee sekä lapsiryhmässä toimimisen että isomman kokonaisuuden suunnittelun ja kehitystyön. Koordinaattorin työn tavoitteena on vahvistaa ja lisätä perheille suunnatun arjen tuen tarjontaa Seinäjoen kaupungissa. 

Lastenhoitotoiminnan koordinaattorilta odotetaan:

– soveltuvaa tutkintoa, esim. sosionomi, lähihoitaja tai lastenhoitaja
– aikaisempaa kokemusta pienten lasten hoitamisesta ryhmässä
– organisointikykyä ja vastuuntuntoa
– kykyä itsenäiseen työskentelyyn
– innostunutta ja kehittävää työotetta
– hyviä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja
– sitoutumista ja joustavuutta

Arvostamme lisäksi:

– kokemusta järjestötyöstä
– tietotekniikkaosaamista: Word, Powerpoint, Facebook, Instagram, internetsivujen päivitys (perehdytettävän työkalun avulla)

Lastenhoitotoiminnan koordinaattorin työaika on arkisin 9-17. Ilta- ja viikonlopputyötä tehtävään ei kuulu. Toimipiste sijoittuu MLL:n perhetaloon Seinäjoen kaupungin keskustaan. 

Palkkaus on yksityisen sosiaalipalvelualan TESin mukainen, palkkaluokka G18C (tehtäväkohtainen palkka + mahdollinen henkilökohtainen lisä). Koordinaattorin tehtävä on ensin määräaikainen ajalle 1.3.-31.12.2021 ja muuttuu mahdollisesti jatkossa vakituiseksi

Tehtävään valitun henkilön tulee esittää rikosrekisteriote ennen työsopimuksen tekemistä. Tehtävä täytetään 1.4. alkaen tai muutoin sovitusti.
Näin haet paikkoja:

Lähetä määräaikaan mennessä vapaamuotoinen hakemus sekä ansioluettelo MLL Seinäjoen paikallisyhdistyksen sähköpostiosoitteeseen (seinajoen.yhdistys@mll.fi). Sähköpostin otsikoksi tehtävä, jota haet (esim. Ryhmätoiminnan koordinaattori). 

Hakuaika ryhmätoiminnan koordinaattorin tehtävään päättyy 19.1.2021 ja lastenhoitotoiminnan koordinaattorin tehtävään 14.2.2021.
Lisätiedot tehtävistä:

-Puhelimitse maanantaina 11.1. klo 12-15 johtava koordinaattori Sari Takala p. 045 261 7337

-Sähköpostitse seinajoen.yhdistys@mll.fi tai 11.1. alkaen sari.takala@mll.fi

Lisätietoa MLL Seinäjoen ja perhetalo Kivirikon toiminnasta: http://seinajoki.mll.fi/