MLL Seinäjoelle ja perhetalolle kaupungin yhteisöavustus

10.11.2020

Seinäjoen kaupungin hyvinvointilautakunta on 5.11.2020 kokouksessaan myöntänyt MLL Seinäjoelle 102 000 € yhteisöavustuksen vuoden 2021 toimintaa varten. 

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 9.11.2020 päätetyn kaupungin budjetin myötä avustuksen myöntö sinetöityi.

Avustus kohdistuu täysimääräisenä perhetalo Kivirikon henkilökuntaan. Avustuksen myötä henkilökunnan määrä perhetalolla lisääntyy kevään 2021 aikana ja yhdistyksen toimintaa laajennetaan ilta-aikoihin. 

Uudella toiminnalla pyritään tavoittamaan entistä paremmin lapsen kasvuiän koko kirjo eli pikkulapsiperheiden lisäksi myös päiväkoti-, koulu- ja teini-ikäisten perheitä.

Toimintasuunnitelmaa vuodelle 2021 valmistellaan ja se on esillä yhdistyksen syyskokouksessa lauantaina 21.11.2021.

Toimintasuunnitelmaan voi tutustua pyynnöstä myös perhetalolla.