Kannanotto: Rajoitusten lomaan inhimillisyyttä

28.2.2021

MLL Seinäjoki (MLL Seinäjoen paikallisyhdistys ry) odottaa viranomaisilta inhimillisyyttä näiden päättäessä koronapandemiaan liittyvistä kokoontumisrajoituksista.

Perheiden kohtaamiset ovat jo vuoden ajan olleet huomattavasti tavallista vähäisempiä. Lapset ja nuoret onneksi ovat alueellamme onneksi päässeet päiväkoteihin, kouluihin ja harrastuksiin, mutta vanhempainillat ovat verkossa, harrastuksissa ei muita kohdata eikä ystäväperheitäkään tavata tavalliseen tapaan.

Myös MLL Seinäjoen perhetalo Kivirikossa järjestämissä päivittäistoiminnoissa on viime vuoden aikana noudatettu vaihtuvia rajoituksia. Iso osa viimeksi kuluneesta vuodesta on toteutunut etätoiminnassa tai suljettuna, tai rajoitetussa lähitoiminnassa, johon voi osallistua vain 1-2 perhettä kerrallaan. Tammikuussa 2021 järjestimme perhetalon asiakasperheille kyselyn, jonka mukaan pandemian riskitkin huomioiden 85% vastaajista toivoi paluuta lähitoimintaan.

Perhetalossa kohtaamisten puutteesta kertoo lähes jokainen perhe. Tilanne huolettaa yhdistyksen hallitusta ja perhetalon työntekijöitä. Kun ollaan aina “vain omalla porukalla”, ei pääse syntymään perheiden kipeästi tarvitsemia vertaistukiverkostoja. Vertaistukiverkostojen puuttuessa perheiden on vaikea hahmottaa mikä on tavallista tai mistä pitäisi huolestua sekä saada tukea arjen ihan tavallisiin haasteisiin. Kontaktien puuttuessa unohtuu hiljalleen ymmärrys siitä, että me olemme kaikki samassa veneessä, paitsi pandemian kohdalla, myös aivan arkisissa pulmissa.

Edelleen jatkuva koronapandemia on kiistatta vakava asia. Niin ovat myös rajoitusten seuraukset. Kohtaamisten puuttuminen ja siihen liittyvä yksinäisyyden kokemus on yhteydessä korkeampaan sairastavuuteen, mielenterveysongelmiin ja osallisuuden kokemuksen katoamiseen. Viime vuoteen on jo mahtunut useita lasten, nuorten ja perheiden tragedioita, joissa kohtaamisten puuttumisen osuutta voidaan vain arvailla. Yhtään lisää ei tarvita. 

Pandemian edetessä saadaan enenevästi tietoa siitä, missä virus todella tarttuu. Espoon liikuntatoimen selvityksen mukaan vuonna 2021 ei lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnassa ole tapahtunut yhtään tartuntaa. Pirkanmaan aluehallintavirasto puolestaan päätti, ettei alueella siirrytä etäkouluun, koska kouluissa tapahtuneista useista altistuksista huolimatta todellinen tartuttavuus on ollut vähäistä. Aluehallintoviraston mukaan valmius etäopetukseen siirtymiseen riittää.

MLL Seinäjoen paikallisyhdistys odottaa päättäjiltä inhimillisyyttä kokoontumissuosituksien laatimisessa myös omalla alueellamme. Rajoitukset tulee kohdistaa ensisijaisesti sinne, missä riski on kerätyn tiedon pohjalta suuri. Katse tulee pitää tulevaisuudessa, myös ajassa koronan jälkeen. Meillä on paljon töitä tehtävänä palautumisessa – sen työn voimme aloittaa jo nyt.