Opinnäytetöiden aihepankki

MLL Seinäjoen kanssa yhteistyössä voit tehdä opinnäytetyön tai pro gradun lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevistä palveluista.

Voit ehdottaa aihetta itse tai hyödyntää aihepankkiamme!

AMK - opinnäytetyön aiheita:

  • Eka kertaa äidiksi - vertaisryhmän sisällöntuotanto
  • Isien kokemus vertaistuesta ja sopivat kanavat tuen tarjontaan
  • Isovanhempien vertaistukitarpeen ja -muotojen kartoitus
  • Nuorisotyön palvelutarpeen käyttäjälähtöinen arviointi
  • Lastenhoitopalvelu Lapsiparkki perheiden tukimuotona

YAMK - opinnäytetyön ja Pro gradu - tutkielman aiheita:

  • Perhetalon tavoitteiden mukaisen toiminnan arviointi - osallisuuden, vanhemmuuden tuen, yhteisöllisyyden ja vertaistuen osalta
  • Perhetalon palvelukokonaisuuden vaikutusketjujen mallinnus
  • Mittarin laadinta perhetalon vaikuttavuuden arvioinnin työkaluksi

Ota yhteyttä ja kerro ideoistasi valitsemaasi aiheeseen ja siihen sopivaan tutkimusmenetelmään liittyen. 

Opinnäytetyöhön liittyvät yhteydenotot:

sari.takala@mllseinajoki.fi

045 261 7337