Tue toimintaa

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi sääntöjensä perusteella vastaanottaa rahalahjoituksia ja testamenttauksia. Lahjoitukset ovat pitkällä aikavälillä auttaneet merkittävästi yhdistystä ylläpitämään monipuolista toimintaa.

Lahjoituksen voi osoittaa johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai yleislahjoituksena, jolloin yhdistys päättää itse, kuinka lahjoitus kohdennetaan. MLL Seinäjoen paikallisyhdistys ry. on yleishyödyllinen yhdistys ja täten lahjoitukset ovat verovapaita sekä lahjoittajalle että vastaanottajalle.

Rahalahjoitukset voi osoittaa suoraan tilillemme:
FI47 4108 0010 7785 64
Saaja: MLL Seinäjoki
Tekstikentässä tulee olla maininta ”Lahjoitus”.

Testamenttilahjoituksissa tulee osoitus mainita selvästi, jotta lahjoitus kohdentuu juuri sille yhdistykselle ja alueelle, jolle testamentin jättäjä haluaa, esimerkiksi ”MLL Seinäjoen paikallisyhdistys ry.” tai ”Mannerheimin Lastensuojeluliiton Seinäjoen yhdistys ry”.

Lämmin kiitos tuestanne!

 

Lisätietoja: seinajoen.yhdistys (at) mll.fi tai puhelimitse 045 262 4281