Jututtamo

Perheiden arki on täynnä asioita, joita on antoisinta pohtia toisten vanhempien kanssa. Tästä ajatuksesta syntyi MLL:n Jututtamo. Jututtamo tarjoaa vanhemmille paikan keskustella yhdessä muiden vanhempien kanssa sekä omasta lapsesta että kokemuksista vanhempana. 

Jututtamossa asioita tarkastellaan lapsilähtöisesti ja keskusteluissa pyritään löytämään useita näkökulmia teeman ympärille. Myös arjen hankalissa tilanteissa auttaa usein se, että vanhempi pysähtyy pohtimaan lapsen ajatuksia ja kokemuksia, sen sijaan että keskittyisi pelkästään lapsen ulkoiseen käytökseen ja tekemisiin. Jututtamo tarjoaa vanhemmille paikan vaihtaa ajatuksia toisten vanhempien kanssa omasta lapsesta sekä vanhemmuuden iloista ja haasteista.